Valberedningen har ordet. Nomineringar inför Årsmötet 5:e mars.

Den 5:e mars har vår klubb årsmöte. Inför årsmötet önskar vi få in nomineringar till följande platser.

Ordförande       fyllnadsval 1 år                         

Kassör:               mandattid 2 år                         

Ledamot:           mandattid 2 år                               

Ledamot:           fyllnadsval 1 år                             

Ersättare:            mandattid 1 år            (Vi behöver 6 ersättare, de är alla på 1 år)                

Revisor Ordinarie: mandattid 2 år

Revisor Ordinarie. mandattid 1 år

Revisorer ersättare: mandattid 1 år

                                                                       
Valberedningen har redan ett par förslag men vi vill gärna få in fler. I synnerhet från den stationära sidan på Mgb. Antingen att du själv känner att du kan tänka dig ett uppdrag eller bara engagera dig som ersättare. Eller att du känner någon som skulle passa som ombud?
Skicka ditt förslag eller din fråga till oss så tar vi kontakt med dig eller personen i fråga så fort vi kan.

Mejla dina förslag till nominera@sekogodssyd.se