Sommarcirkusen har börjat!

Det handlar såklart om vår lagliga rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti.

Denna lagstadgade rättighet har vår arbetsgivare önskat rucka på och Seko sagt nej till under förra året. Inför denna sommar har vår arbetsgivare minskat vår ledighet under sommaren med upp till tre dagar, de fridagarna har förlagts till vår och/eller höst istället. All denna fiffighet uppkom hastigt och (o)lustigt i slutet av november 2017.
Seko reserverade sig mot denna ändrade fridagsplan, arbetsgivaren ångade dock på med sina ändringar till det vi har idag (SÖM ej nämnd men ej glömd).
Det här är en reformivrande sida av vår arbetsgivare vi inte upplevt på ett liknande sätt tidigare. Denna iver grundar sig förstås i målet att vi ska vara lönsamma, en grundförutsättning i dagens samhälle för alla företag, men till vilket pris?

Priset betalar VI i bangårdsprojektet med dess upphuggna turer, våra färre fridagar under sommaren och de långa arbetsperioder och körtider för lokförare (det sista är ett avtal vi nu sagt upp).

Vi har knappt börjat sommarsemesterperioden och den första kranshelgen att sälja hägrar, eller varför inte bli erbjuden dubbel övertid för att ta den där turen ingen annan kan, snälla?

Den största delen av året gnetar vi på och sliter, vår dyrbara tid köper arbetsgivaren av oss i utbyte mot lön. Vi arbetar inte heller i en idealisk verklighet, här finns många saker att förbättra, gångbanor, överliggningar, underbemanning på turerna och turerna själva förstås. I åratal påtalar vi brister på arbetsplatsträffar i synergiärenden och tyvärr även när skyddsombuden tvingas lägga skyddstopp eller måste blanda in arbetsmiljöverket.
Trots alla dessa tillkortakommanden väljer en del av oss att byta bort vår blott åttioåriga rätt till lagstadgad sommarsemester mot att gå till jobbet, till våra gångbanor, överliggningar och de turer vi ratar resten av året.

Om vi vill ha bot och bättring från arbetsgivarens sida tror inte vi att lösningen är att sminka över de fel och brister vår verksamhet har, med såld semester.  Varje gång du jobbar över, gör ett par av oss inte det, vi har haft vår kvartstid och vår obetalda rast när vi möter dig i dörren på väg hem. Din sminkade tur som ”blivit” fullbetald hela turen, kanske med någon timme extra före och efter turen, hjälper inte dina slutkörda arbetskamrater som jobbat en man kort under eftermiddagskvällen och inte varit fullbetalda under sin tur eller haft flera timmars kvartstid på bortastation en fredagskväll innan frihelg.

Vi är Seko TILLSAMMANS, inte var och en för sig själv.
Sminka inte grisen, låt den visa sitt fula tryne.
Stå upp för bättre villkor för dej själv och dina arbetskamrater och värna om din fritid!
Bäst av allt, vi kan vara solidariska och hålla vår lagstadgade rätt till semester samtidigt.