Sekobladet 1, 2018

Extra ledighet för Seko-medlemmar

Detta gäller för er som var aktiva medlemmar(fullbetalande) i Seko 1
februari 2018 och har en tillsvidareanställning på Green Cargo. Ni
kommer se den extra lediga dagen som en dagkontodag på
lönespecifikationen i mars. Lönekontoret har inte kunna specificera
dagen på er lönespec så den syns som en ökning med en dag på
dagkontot i mars. Kom ihåg att ta hänsyn till om ledighet tagits ut
från dagkontot.
Om du inte har fått dagen så maila till Per-Anders
Eriksson på per-anders.eriksson(a)greencargo.com. Detta är en
överenskommelse som har nåtts mellan Seko och Green Cargo.
Hoppas att ni ska få stor nytta av den extra ledigheten.

Hallsberg

Det har varit extra hög arbetsbelastning inom administrationen i
Hallsberg den här vintern pga. flera stora yttre störningar men även
interna störningar som personal och lokbrist har bidragit till. Vi
upplever att det är extra kritiskt på lokstyrningen och operativ
bemanning detta ger en stor påverkan i hela landet. Skyddsombud
driver på arbetet och vi fortsätter att bevaka så arbetsgivaren
genomför de lösningar man presenterade vid senaste mötet för lokal
skyddskommitté.