Sommarcirkusen har börjat!

Det handlar såklart om vår lagliga rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti. Denna lagstadgade rättighet har vår arbetsgivare önskat rucka på och Seko sagt nej till under förra året. Inför denna sommar har vår arbetsgivare minskat vår ledighet under sommaren med upp till tre dagar, de fridagarna har förlagts till …

Läs mer

Bangårdsprojektet

Bangårdsprojektet, en skrivbordsprodukt anpassad för rättidigheter långt bort från den verklighet Vi arbetar och verkar i. Långt bort från den verklighet vi arbetar i är också de turer som fötts ur projektet. Turen i bilden ovan är 5 timmar lång. Där ligger en obetald rast i turen på 30 minuter följt av ca två timmar arbete …

Läs mer

Avtalsregler för lokförare

Provperioden med förändrade avtalsregler för lokförare har gjort sitt första år och vi står inför den första möjliga uppsägningen av detta avtal, i och med detta behöver vi göra en utvärdering av avtalet. Hur bra eller dåligt har dessa regler fungerat för våra medlemmar? Just detta är vi Seko ombud intresserade av att veta från …

Läs mer

Sekobladet 4, 2018

Lönerörelsen Den 8 maj så påbörjas årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo. Avtalsperioden är mellan 1 maj 2018 och 1 maj 2019 och omfattar 1,9 %. Garantibeloppet är 250 kr. Nedan beskriver vi kortfattat hur löneförhandlingarna går till. De allra flesta medlemmar som arbetar inom produktion har tarifflön (det finns undantag men de är …

Läs mer