Koncentrerad arbetstid / ledighet 8 – 6

Vi har nu okejat att Green Cargo tar lokala diskussioner kring införande av 8-6 på följande orter: Gävle Tomteboda Norrköping Eskilstuna NässjöÄlmhult Detta är steg 2, där steg 1 var att prova koncentrerad arbetstid / ledighet 8 – 6 på ett fåtal orter och utvärdera hur det fungerar. En farhåg seko hade var att de …

Läs mer

Nytt avstegsavtal för lokförare klart!

Vi har kommit överens med arbetsgivaren om fyra nya delar gällande lokförare. #1 Upp till 6 timmar arbetspass innan rast. #2 Korta turer fylls upp till 5 timmar. #3 Inga obetalda uppehåll på hemmastation. #4 Fatigue skall får större genomslag i turskapandet och schemaläggningen. Vi anser att detta kommer att gagna våra medlemmar genom bättre …

Läs mer

Avstegsförslag för lokförare

Arbetsgivaren har kommit med förslag på avsteg från kollektivavtalet för lokförare. Detta skall i så fall börja gälla from 190401. Vi kommer att stämma av med våra turlisteombud om vad de anser om förslagen, och om det gagnar våra medlemmar, innan vi tar beslut i frågan. Vi hade trott att arbetsgivaren skulle visa ett större …

Läs mer

Reducering i trafiken from 2019-02-18

Med anledning av den aviserade reducering av trafiken på på Green Cargo (se tabellen nedan) vill vi göra våra medlemmar uppmärksamma på att detta har inte förhandlats med oss. Mer information om detta när vi vet mer.. Tåg Dag 6630 TiTo 6635 TiTo 6631 TiTo 6632 TiTo 6638 MOF 6639 MOF 6862 TiTo 6865 TiTo …

Läs mer