Nytt avstegsavtal för lokförare klart!

Vi har kommit överens med arbetsgivaren om fyra nya delar gällande lokförare.

#1 Upp till 6 timmar arbetspass innan rast.

#2 Korta turer fylls upp till 5 timmar.

#3 Inga obetalda uppehåll på hemmastation.

#4 Fatigue skall får större genomslag i turskapandet och schemaläggningen.

Vi anser att detta kommer att gagna våra medlemmar genom bättre turer och scheman, förhoppningsvis också bättre återhämtning i schemat genom användandet av fatigue.

Vad är fatigue?

Fatigue är en del av BP/SÖM som tar hänsyn till forskning om sömn, trötthet och återhämtning vid skiftgång.

Där finns en restriktion angående användandet av arbetspass upp till 6 timmar. Det skall vara godkänt av turlisteombud och planerare. Detta betyder att vi på lokal nivå kan godkänna, avslå och föreslå turer med arbetspass på upp till 6 timmar.

Vi ser med försiktig hoppfullhet framemot den 15 mars då de första turerna med dessa nya avsteg rullas ut.

Vill du kontakta oss når du våra ombud här https://sekogodssyd.se/styrelsen/
I högerspalten kan du också skriva en rad till oss.