Medlemsmöte 18 oktober 2018

SEKO Klubb Gods Syd håller medlemsmöte, alla medlemmar inbjuds att närvara.

Mötet hålls torsdagen den 18 oktober på Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, Malmö. Samling i cafeterian på plan två.

Vi början 10.00 och beräknas klara 16.00.  Kaffe och fralla serveras från 09.00. Klubben bjuder även på lunch.

Ur dagordningen: Medlemsavgift 2019, Budget 2019, Verksamhetsfrågor, Rapporter, Information som berör den egna arbetsplatsen.

Välkommen!

/ Birger Palmgren, Ordförande.