Koncentrerad arbetstid / ledighet 8 – 6

Vi har nu okejat att Green Cargo tar lokala diskussioner kring införande av 8-6 på följande orter:
Gävle
Tomteboda
Norrköping
Eskilstuna
Nässjö
Älmhult

Detta är steg 2, där steg 1 var att prova koncentrerad arbetstid / ledighet 8 – 6 på ett fåtal orter och utvärdera hur det fungerar. En farhåg seko hade var att de som stod utanför modellen skulle få skräp turerna som blev över, men så har faktiskt inte varit fallet (ta i trä). Mängden helgtjänst är det som styr hur många som kan gå i modellen på en ort. Modellen är en plan per kalenderår bestående av 8 arbetade dagar och 6 lediga dagar per 14 dagars period.

Tre semester alternativ går att välja.
#1
21 dagar sommar + 20 dagar vår eller höst.
#2
21 dagar sommar + 7 lediga dagar (en extra dag) varannan vecka vår och höst.
#3
Noll dagar sommar + 20 dagar x 2 på våren + 20 dagar x 2 på hösten.

Arbete och vila
Snittarbetstiden är 64 timmar och 48 minuter per fjortondagarsperiod under v.1-22 samt 37-52, vilket motsvarar 8 timmar och 6 minuter per arbetsdag.
Snittarbetstiden under v 23-36 är 72 timmar per fjorton dagars period, vilket motsvarar 9 timmar/arbetsdag. Viloperiod kan på hemstation avkortas till minimum 8 timmar vid två tillfällen per period om 14 dagar. Ingen kompensation i efterföljande vila. Två avkortningar i följd får inte förekomma. Avkortad viloperiod på bortastation kompenseras inte i efterföljande vila.

För vår klubb är det Älmhult som berörs, är man intresserad av att arbeta på detta sätt i Älmhult skickar man intresseanmälan till gruppchefen där, Anders Hansson. Älmhult är i stort behov av personal och detta tror arbetsgivaren kan vara ett sätt att locka dit nya arbetstagare.