Kategori: Seko informerar

Kategorier för inlägg som handlar om månadsbrev, information och så vidare. Denna kategori används dessutom på automatinlagda inlägg.

Bangårdsprojektet Mgb

Vi har idag skrivit under nya turlistor för bangården på Mgb. Även rangerbangårdarna Hrbg och Sär kommer, vad vi erfar, göra samma sak. Det är i princip samma turer som innan vi gick in i bangårdsprojektet. De nya turerna gäller from förste augusti och därefter tillsvidare. Varför detta skedde nu eller hur länge det kommer …

Läs mer

Sekobladet 8 2018

Sekobladet 8 Bangårdsprojektet Bangårdsprojektet har nu rullat ut på många orter i landet och senast i tur var Hallsberg. Vidare så är tanken att det ska införas på alla orter där vi utför växling i landet. I projektet så beräknar man ut hur mycket tid varje arbetsmoment i bangårdsarbetet tar att utföra. Sen konstruerar man …

Läs mer

Sekobladet 7 2018

Löneförhandlingarna 2018 klara! Alla som omfattas av lönerevisionen kommer att få sina nya löner, med retroaktiv verkan från 1 maj, i samband med ordinarie löneutbetalning i augusti. Alla medlemmar med individuell lön ska nu ha fått besked om sin nya lön av sin lönesättande chef. I vissa enstaka fall har detta inte varit möjlig pga. …

Läs mer

Bangårdsprojektet

Bangårdsprojektet, en skrivbordsprodukt anpassad för rättidigheter långt bort från den verklighet Vi arbetar och verkar i. Långt bort från den verklighet vi arbetar i är också de turer som fötts ur projektet. Turen i bilden ovan är 5 timmar lång. Där ligger en obetald rast i turen på 30 minuter följt av ca två timmar arbete …

Läs mer