Bangårdsprojektet

Bangårdsprojektet, en skrivbordsprodukt anpassad för rättidigheter långt bort från den verklighet Vi arbetar och verkar i.
Långt bort från den verklighet vi arbetar i är också de turer som fötts ur projektet. Turen i bilden ovan är 5 timmar lång. Där ligger en obetald rast i turen på 30 minuter följt av ca två timmar arbete och sedan betald rast i 30 minuter innan turen slutar. Utan den betalda rasten på slutet hade turen stridit mot avtalet, dock hade den betalda rasten hade lika gärna legat där den obetalda rasten ligger och följt avtalet! Frågorna är många..
Vi i SEKO har förstått att man inte varit intresserad av att jobba tillsammans med facket utan bara informera om hur långt man kommit i processen och när man förväntas bli klar. När de nya turerna för Älmhult blev klara fick facket beskedet att turerna skulle rullas ut snarast. Första veckan i mars fick vi detta besked, ingen checklista för förändrad produktionsförutsättning var genomgången och ingen förlängd sökning i söm för berörd personal.
Facket påtalade att personalen sökt efter turer som fanns vid söktillfället men inte dessa nya som de inte haft en aning om. I april kom de nya turerna trots allt.
Man kan ana att i takt med att konsulterna i projektet har rest runt i Green Cargo Sverige, skrivit sina riktlinjer och fakturerat sina arvoden så har prestigen i projektet växt. Det är inte utan att man undrar var hänsynen och respekten gentemot personalen tog vägen när man forcerar ut dessa nya turerna i produktion.

En av stötestenarna är obetalda raster. Den obetalda rasten innebär att man inte har någon skyldighet att stanna kvar på arbetsplatsen. En obetald rast i sig är inget problem om man tar hänsyn till att det tar tid att ta sig till sitt orderställe för att påbörja sin rast (gångtid) och att och efter rasten ska återuppta sitt tidigare arbete där man slutade (mer gångtid).  Det får till följd att det som tidigare varit effektiv tid på turen nu De Facto är gångtid till och från orderstället innan och efter rasten. Där en obetald rast blir ett problem är när tågen inte går i tid. Att ta sin rast när tågen inte går i tid kan liknas vid att göra rätt enligt turen, men att bli bestraffad för det efter att rasten är över. Hur ofta går våra godståg i rätt tid?

Fackets råder dig som Seko-medlem:

Ta din rast när den är inritad på turen. Skulle du bli beordrad att arbeta på din rast, ifråga sätt då ej ordergivningen utan skriv ner vem som beordrade arbetet, vilken tid och dag det sker och vidarebefordra till ditt närmaste ombud (om du inte är för trött för att arbeta innan du haft din rast förstås). Man börjar sin obetalda rast på orderstället, inte ute på bangården.
Fungerar inte din tur vill vi att du skriver ett synergiärende på turen/händelsen. Facket kan driva dina frågor med stöd på synergiärenden men vi kan inte driva dina frågor på hörsägen.

Sist men inte minst, en uppmaning från våra skyddsombud om att  ta det lugnt  stressa inte och var rädda om varandra!