Bangårdsprojekt, kränkande särbehandling m.m

Hej!
Sommarsemestern är över och vi har återupptagit våra månatliga styrelsemöten. 12/9 möttes vi på lokbacken i Malmö för att gå igenom vad som hänt och kommer att hända i vårt område.

I Älmhult har vi haft ett turlistemöte med arbetsgivaren. Den tidigare mentaliteten som drevs hårt i bangårdsprojektet var som genom ett lappkast förbytt mot en mer förstående dito. Det var faktiskt ett produktivt möte där arbetsgivaren lyssnade på våra behov och önskemål och gick oss till mötes i flera frågor. Detta var en ljusglimt i det tidigare mörker som omgett bangårdsprojektet, bland annat kunde arbetsgivaren nu lägga samma starttider på två parallella turer! Detta var otänkbart för sex månader sedan och en välkommen attitydförändring.

Det kom i början av året upp en väldigt allvarlig fråga på vår dagordning. Flera av våra medlemmar har blivit utsatta för kränkande särbehandling på arbetet.
Vår arbetsmiljö är den enskilt viktigaste frågan för oss och vi tar detta på allra största allvar! https://www.seko.se/medlem2/arbetsmiljo/

Att sopa denna fråga under mattan är vi inte intresserade av, inte heller arbetsgivaren som har engagerat Previa (företagshälsovården) för att få bukt på det som framkommit under de intervjuer vi gjort under våren. Intervjuerna har skett under sekretess och endast de närvarande vid dessa intervjuer vet vad som sagts, detta för att alla ska kunna prata öppet under intervjuerna. Nu kommer nästa steg och det är att bilda en ny grupp som kommer att arbeta med dessa frågorna. Gruppen kommer att bestå av två kollegor från Mgb samt fackliga ombud och arbetsgivaren (okänt om Previa deltar).

Detta är inget spel för galleriet! Detta är ett ärligt försök att ta tag i arbetsmiljön på Mgb gällande kränkande särbehandling, vi hoppas gruppen får en bra start på sitt första möte den 19:e oktober, lycka till.

Arbetsgivaren saknar godkända handledare på Mgb. Vi jobbar gentemot arbetsgivaren i denna fråga och trycker på behovet av att detta ordnas snarast. Vi lyfte detta när Transportstyrelsen var på besök tidigare i år men än så länge vet vi inte utfallet av deras granskning.

Rundgångar i Kville är ett bekymmer då tågklareraren lägger in oss på sp 1-4 som inte är bangård utan genomfartsp för tåg. Vi jobbar på en permanent lösning, tillsvidare försök få tågklareraren att lägga in er på sp 5,6,7 osv där rätt förutsättningar finns.

Nästa vecka är det ”tidig dialog T20” med arbetsgivaren i Hallsberg. Där kommer arbetsgivaren presentera typveckorna inför nästa tidtabell. Vi kommer att gå igenom turerna och se om arbetsgivaren gått i fel riktning i planeringen av dessa och i så fall diskutera hur vi justerar mot ett bättre mål. Tidig dialog är till för att övergången till nästkommande tidtabell ska bli så smärtfri för oss alla så möjligt.
Normalt sett mejlar / ringer turlisteombuden planeringen om där behöver justeras i turerna inför nästa månads utrullnig (vi brukar få turerna ca 10 dagar innan utrullning). Med tidig dialog fångar vi, i ett tidigt skede, upp de felaktigheter vi ser i turerna, när vi sitter mittemot varandra brukar det vara en snabbare och smidigare process än melj- / telefonvägen.

Nästa möte har styrelsen 9:e och 10:e oktober då vi planerar inför höstmötet, våra julbord, osv.

Har du någon fråga du vill att vi tar upp, eller något vill prata med oss om? Tveka inte att ringa eller mejla oss, våra kontaktuppgifter hittar du på seko’s anslagstavla på din arbetsplats.
Go´ höst på er där ute!