B-dagar / Jour i Corona tider

Frågan om hanteringen vid B-dagar / Jour har aktualiserats då förutsättningarna i vårt samhälle har förändrats.
Folkhälsomyndighetens råd angående arbetsplatser är följande.

Arbetsplatser
Allmänna råd För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

1. håller avstånd till varandra,
2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit,
3. arbetar hemifrån,
4. undviker onödiga resor i arbetet, och
5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.


Därför har green cargo nu valt att justera i rutinerna vid B-dagar / Jour.

Lokförare frågar bemanning om de har någon tur till dem. Om ingen tur finns skall de vara tillgängliga i hemmet och meddelar sin uppskattade inställelsetid.

Bangårdspersonal frågar taktikern / gruppchefen om de kan vara tillgänglig i hemmet eller på arbetsplatsen.

Det är alltså inget generellt tillstånd att stanna hemma, utan det är från fall till fall.
Skillnaden som görs mellan de olika personalgrupperna är pga att bangårdspersonalen kan behövas på bangården för att stärka upp bemanningen på bangården vid produktionstoppar som kräver mer bangårdspersonal.

Dessa nya rutiner är direkt kopplade till de allmänna råd Folkhälsomyndigheten ger. I detta fall är de kopplade till punkten tre:

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligtvarbetar hemifrån,