Avtalsregler för lokförare

Provperioden med förändrade avtalsregler för lokförare har gjort sitt första år och vi står inför den första möjliga uppsägningen av detta avtal, i och med detta behöver vi göra en utvärdering av avtalet.

Hur bra eller dåligt har dessa regler fungerat för våra medlemmar? Just detta är vi Seko ombud intresserade av att veta från er.

Hur har dessa förändrade avtalsregler påverkat era scheman under detta år, bättre / sämre?

Ta kontakt med ert lokala Seko ombud per mejl / telefon eller ta oss där ute i spåret och dela med er av era upplevelser!

Vi behöver ha in era åsikter senast den 23 maj.