Avstegsförslag för lokförare

Arbetsgivaren har kommit med förslag på avsteg från kollektivavtalet för lokförare. Detta skall i så fall börja gälla from 190401.
Vi kommer att stämma av med våra turlisteombud om vad de anser om förslagen, och om det gagnar våra medlemmar, innan vi tar beslut i frågan. Vi hade trott att arbetsgivaren skulle visa ett större intresse att snabbt komma med förslag på andra avsteg än de vi sa upp 180601 och slutade gälla 181231, men så har inte riktigt varit fallet. Vår arbetsgivare har det tufft att få ekonomin att gå ihop. Att då ha sin personal passåkandes runt i landet, istället för att köra godståg, är ineffektivt. Vi har mött många medlemmar som uttrycket sin oro över allt passåkande, vi kan inte annat än att hålla med, det är oroande.

Vi återkommer med mer information när vi vet mer.