Årsmöte för vår klubb

Kära medlemmar då var det dags för SEKO Klubb Gods syd årsmöte. Klubben har sitt årsmöte på Hotell Duxiana, Bruksgatan 40, Helsingborg, den 5/3. Alla medlemmar inbjuds att närvara. Efter årsmötet, ”Turar” vi. Är du intresserad av att delta på årsmötet. Senast: 2020-02-24. Dag:         2020-03-05 Tid:          09:00-16:45 Samling senast 08:45 Plats:        Helsingborg, Hotell Duxiana Bruksgatan  …

Läs mer

Valberedningen har ordet. Nomineringar inför Årsmötet 5:e mars.

Den 5:e mars har vår klubb årsmöte. Inför årsmötet önskar vi få in nomineringar till följande platser. Ordförande       fyllnadsval 1 år                          Kassör:               mandattid 2 år                          Ledamot:           mandattid 2 år                                Ledamot:           fyllnadsval 1 år                              Ersättare:            mandattid 1 år            (Vi behöver 6 ersättare, de är alla på 1 år)                 Revisor Ordinarie: mandattid 2 …

Läs mer

Bangårdsprojekt, kränkande särbehandling m.m

Hej! Sommarsemestern är över och vi har återupptagit våra månatliga styrelsemöten. 12/9 möttes vi på lokbacken i Malmö för att gå igenom vad som hänt och kommer att hända i vårt område. I Älmhult har vi haft ett turlistemöte med arbetsgivaren. Den tidigare mentaliteten som drevs hårt i bangårdsprojektet var som genom ett lappkast förbytt …

Läs mer

Medlemsveckan

Vi kommer under årets medlemsvecka besöka: Helsingborg 7 majÄlmhult 8 maj Malmö 9 maj Trelleborg, Ystad, Karlshamn och Kalmar är ej glömda, vi får se till att göra tid för er under andra former. Vi vill väldigt gärna träffa och prata med dig om det du tycker behöver bli bättre (den ständiga kampen) och svar …

Läs mer