Årsmötet 2020

Seko klubb gods syd har nu haft sitt årsmöte där vi hade besök från företagsfacket av: Vice ordförande: Mattias Kvarnström Informationsansvarig: Fredrik StangelTurlistor: Andreas Karlsson De informerade om hur det går med det nya avtalet, läget på Green Cargo just nu och vad som väntar oss framöver med eventuella stämpelklockor och förändringsresan. Vi avtackade Kenneth …

Läs mer

Årsmöte för vår klubb

Kära medlemmar då var det dags för SEKO Klubb Gods syd årsmöte. Klubben har sitt årsmöte på Hotell Duxiana, Bruksgatan 40, Helsingborg, den 5/3. Alla medlemmar inbjuds att närvara. Efter årsmötet, ”Turar” vi. Är du intresserad av att delta på årsmötet. Senast: 2020-02-24. Dag:         2020-03-05 Tid:          09:00-16:45 Samling senast 08:45 Plats:        Helsingborg, Hotell Duxiana Bruksgatan  …

Läs mer

Valberedningen har ordet. Nomineringar inför Årsmötet 5:e mars.

Den 5:e mars har vår klubb årsmöte. Inför årsmötet önskar vi få in nomineringar till följande platser. Ordförande       fyllnadsval 1 år                          Kassör:               mandattid 2 år                          Ledamot:           mandattid 2 år                                Ledamot:           fyllnadsval 1 år                              Ersättare:            mandattid 1 år            (Vi behöver 6 ersättare, de är alla på 1 år)                 Revisor Ordinarie: mandattid 2 …

Läs mer

Bangårdsprojekt, kränkande särbehandling m.m

Hej! Sommarsemestern är över och vi har återupptagit våra månatliga styrelsemöten. 12/9 möttes vi på lokbacken i Malmö för att gå igenom vad som hänt och kommer att hända i vårt område. I Älmhult har vi haft ett turlistemöte med arbetsgivaren. Den tidigare mentaliteten som drevs hårt i bangårdsprojektet var som genom ett lappkast förbytt …

Läs mer