Kategori: Seko informerar

Kategorier för inlägg som handlar om månadsbrev, information och så vidare. Denna kategori används dessutom på automatinlagda inlägg.

Sommarbemanning & yrkesgrupper

Seko deltog i sommarplaneringsmöte med arbetsgivaren i Malmö i början av sommaren, där bemanningen på bangården gicks igenom. Det som kom ut ur det mötet var att där kommer vara väldigt lite trafik till och från Mgb under tiden jobbet utförs på Mgb, Hbgb då avlastar med rangering. Vidare informerade arbetsgivaren att det blir väldigt …

Läs mer

B-dagar / Jour i Corona tider

Frågan om hanteringen vid B-dagar / Jour har aktualiserats då förutsättningarna i vårt samhälle har förändrats. Folkhälsomyndighetens råd angående arbetsplatser är följande. ArbetsplatserAllmänna råd För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt 1. håller avstånd till varandra,2. regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller …

Läs mer

Årsmötet 2020

Seko klubb gods syd har nu haft sitt årsmöte där vi hade besök från företagsfacket av: Vice ordförande: Mattias Kvarnström Informationsansvarig: Fredrik StangelTurlistor: Andreas Karlsson De informerade om hur det går med det nya avtalet, läget på Green Cargo just nu och vad som väntar oss framöver med eventuella stämpelklockor och förändringsresan. Vi avtackade Kenneth …

Läs mer

Årsmöte för vår klubb

Kära medlemmar då var det dags för SEKO Klubb Gods syd årsmöte. Klubben har sitt årsmöte på Hotell Duxiana, Bruksgatan 40, Helsingborg, den 5/3. Alla medlemmar inbjuds att närvara. Efter årsmötet, ”Turar” vi. Är du intresserad av att delta på årsmötet. Senast: 2020-02-24. Dag:         2020-03-05 Tid:          09:00-16:45 Samling senast 08:45 Plats:        Helsingborg, Hotell Duxiana Bruksgatan  …

Läs mer