Kategori: Avtalsrörelsen

Kategorier för inlägg som handlar om avtalsrörelsen. Till skillnad från ren information ska denna kategori användas om det innehåller information om avtal, eller förhandlingar.

Sekobladet 6

Lönerörelsen Årets lönerevision mellan Seko och Green Cargo är i full gång och vi har träffats vid ett flertal tillfällen under den senaste månaden och fler datum är inplanerade den närmsta tiden. Avtalsperioden är mellan 1 maj 2018 och 1 maj 2019 och omfattar 1,9 %. Garantibeloppet är 250 kr. Vi hade en gemensam målsättning …

Läs mer

Avtalsregler för lokförare

Provperioden med förändrade avtalsregler för lokförare har gjort sitt första år och vi står inför den första möjliga uppsägningen av detta avtal, i och med detta behöver vi göra en utvärdering av avtalet. Hur bra eller dåligt har dessa regler fungerat för våra medlemmar? Just detta är vi Seko ombud intresserade av att veta från …

Läs mer